پروژه های مذهبی (تصویر: مسجد مقدس جمکران) Religious building projects

مسجد جمکران

توضیحات تکمیلی پروژه:

استفاده از معماری سنتی و المان های سنتی و سازه های بتنی

 • پروژه کشوری
 • پروژه ملی
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
 • پروژه کشوری
 • پروژه ملی
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
موقعیت پروژه
5 کیلومتری شهر قم
نوع پروژه
مذهبی ـ فرهنگی ؛ سیاحتی ـ زیارتی
بودجه پروژه
16 هزار میلیارد ریال
کد پروژه
PRO-9617-VD
وضعیت پروژه

تکمیل  شده

مساحت
۲۵ هزار متر مربع
مدت زمان پروژه
۱۰ سال
سال اتمام پروژه

—–

مسجد امام علی دانمارک

توضیحات تکمیلی پروژه:

 • پروژه کشوری
 • پروژه ملی
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
 • پروژه کشوری
 • پروژه ملی
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
موقعیت پروژه
دانمارک
نوع پروژه
مذهبی ـ فرهنگی
بودجه پروژه
------
کد پروژه
PRO-9617-VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده

مساحت

400 متر مربع

مدت زمان پروژه

——

سال اتمام پروژه

—–

ساختمان فرهنگی ـ مذهبی دهلی

توضیحات تکمیلی پروژه:

 • پروژه کشوری
 • پروژه ملی
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
 • پروژه کشوری
 • پروژه ملی
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
موقعیت پروژه
هندوستان ـ شهر دهلی
نوع پروژه
مذهبی ـ فرهنگی
بودجه پروژه
------
کد پروژه
PRO-9617-VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده

مساحت

400 متر مربع

مدت زمان پروژه

——

سال اتمام پروژه

—–