پروژه های فرودگاهی Air port projects

ترمینال داخلی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

توضیحات تکمیلی پروژه:

توضیحات تکمیلی پروزه در این قسمت درج گردد!!

 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
موقعیت پروژه
اصفهان
نوع پروژه
فرودگاهی
بودجه پروژه
-----
کد پروژه
PROP-9113 VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده 

مساحت

16 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه 

5 سال

سال اتمام پروژه

——

موتورخانه مرکزی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

توضیحات تکمیلی پروژه:

توضیحات تکمیلی پروژه در این قسمت درج گردد!!

 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
موقعیت پروژه
اصفهان
نوع پروژه
فرودگاهی
بودجه پروژه
-----
کد پروژه
PROP-9113 VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده 

مساحت

1600 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه

450 روز

سال اتمام پروژه

—–

ترمینال های داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

توضیحات تکمیلی پروژه:

توضیحات تکمیلی پروژه در این قسمت درج گردد!!

 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
موقعیت پروژه
اصفهان
نوع پروژه
فرودگاهی
بودجه پروژه
-----
کد پروژه
PROP-9113 VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده 

مساحت 

1600 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه

450 روز

سال اتمام پروژه

—–