پروژه های استخر (آب درمانی ـ ورزشی ـ تفریحی)Swimming pool/sport building projects

مجموعه آب درمانی باغ غدیر

توضیحات تکمیلی پروژه :

متن توضیحات تکمیلی این بخش در اینجا گذاشته شود!!!

 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
موقعیت پروژه
اصفهان
نوع پروژه
آب درمانی ـ ورزشی ـ تفریحی
بودجه پروژه
ـــــــــ
کد پروژه
PROP-9113 VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده

مساحت

5 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه

350روز

سال اتمام پروژه
ــــــ

مجموعه استخر کارگران

توضیحات تکمیلی پروژه:

پروژه شامل طراحی ، استاندارد کردن ، اضافه زیربنا و افزایش خدمات ورزشی جانبی و نظارت بر اجرا می باشد.

 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
طراح پروژه
مهندسین مشاور سارویه
موقعیت پروژه ها
اصفهان
نوع پروژه
ورزشی
بودجه پروژه
40 میلیارد ریال
کد پروژه
PROP-9113 VD
وضعیت پروژه
تکمیل شده
مساحت
۳ هزار متر مربع
مدت زمان پروژه 

180 روز

سال اتمام پروژه 

1389

مجموعه استخر دانشگاه اصفهان

توضیحات تکمیلی پروژه:

شامل مقاوم سازی ، اضافه زیربنا ، بازسازی ، استاندارد کردن و طراحی داخلی می باشد.

 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
مدیر پروژه
آقای مهندس فرشید راه نمایی
موقعیت پروژه
اصفهان
نوع پروژه
ورزشی
بودجه پروژه
50 میلیارد ریال
کد پروژه
PROP-9113 VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده

مساحت

3 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه 

180 روز

سال اتمام پروژه 

1387

مجموعه استخر اداره دارایی اصفهان

توضیحات تکمیلی پروژه:

شامل طراحی بنیادی و استاندارد سازی

 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
طراح پروژه
مهندسین مشاور سارویه
موقعیت پروژه
اصفهان
نوع پروژه
ورزشی
بودجه پروژه
15 میلیارد ریال
کد پروژه
PROP-9113 VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده

مساحت 

2500 مترمربع

مدت زمان پروژه

180 روز

سال اتمام پروژه

1382

مجموعه استخر اداره کار و رفاه اجتماعی شهر بهارستان اصفهان

توضیحات تکمیلی پروژه:

طراحی مجموعه ورزشی چند منظوره شامل : استخر ، زمینهای ورزشی سرپوشیده ، توپی و سالنهای رزمی و کشتی و متعلقات مورد نظر

 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
 • اولین پروژه کشوری
 • افتتاح با حضور جناب اقای دکتر…
 • اولین پروژه با استناداردهای جهانی در ایران
 • تحویل پروژه زودتر از موعد مقرر
طراح پروژه
مهندسین مشاور سارویه
موقعیت پروژه
اصفهان
نوع پروژه
مجموعه ورزشی چند منظوره
بودجه پروژه
150 میلیارد ریال
کد پروژه
PROP-9113 VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده

مساحت

4 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه

360 روز

سال اتمام پروژه

1387