طرح های نوین _ شاخص معماران شرکت Modern architectural design by main architect team

مجتمع  اداری ـ تجاری و مسکونی سیتی سنتر

توضیحات تکمیلی پروژه:

طراحی نما ـ طراحی پلان ـ استاندارد سازی با ضوابط ـ انتخاب مصالح ـ نظارت بر اجرا

 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
مدیریت پروژه:
آقای مهندس فرشید راه نمایی
سرپرست طراحی پروژه:
آقای مهندس شروین حسینی
موقعیت پروژه
اصفهان ـ روبروی ورودی جنوبی سپاهان شهر
نوع پروژه
مجتمع اداری ـ مسکونی وتجاری
بودجه پروژه
2200 میلیارد ریال
کد پروژه
PRO-9618-VD
وضعیت پروژه

در حال اجرا

مساحت

110 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه
—–
سال اتمام پروژه
—–

مجتمع تجاری ـ اداری ولیعصر

توضیحات تکمیلی پروژه:

طراحی نوین

 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
سرپرست طراحی پروژه :
آقای مهندس شروین حسینی
موقعیت پروژه
تهران ـ چهار راه ولیعصر
نوع پروژه
مجتمع تجاری ـ اداری
بودجه پروژه
640 میلیارد ریال
کد پروژه
PRO-9618-VD
وضعیت پروژه

در حال طراحی

مساحت

16 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه
—–
سال اتمام پروژه
—–

مجتمع اداری صبا نفت

توضیحات تکمیلی پروژه:

طراحی نوین

 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
سرپرست طراحی پروژه :
آقای مهندس شروین حسینی
موقعیت پروژه
تهران ـ میدان شیخ بهایی
نوع پروژه
ساختمان اداری
بودجه پروژه
440 میلیارد ریال
کد پروژه
PRO-9618-VD
وضعیت پروژه
در حال طراحی
مساحت

11 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه
—–
سال اتمام پروژه
—–