پروژه های دانشگاهی ـ آموزشی University/educational building projects

پروژه علمی و تحقیقاتی

توضیحات تکمیلی پروژه:

طراحی نما ـ طراحی پلان ـ استاندارد سازی با ضوابط ـ انتخاب مصالح ـ نظارت بر اجرا

 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
مدیریت پروژه:
آقای مهندس فرشید راه نمایی
سرپرست طراحی پروژه:
آقای مهندس شروین حسینی
موقعیت پروژه
اصفهان ـ دانشگاه صنعتی
نوع پروژه
Start up
بودجه پروژه
10 هزار میلیارد ریال
کد پروژه
PRO-9618-VD
وضعیت پروژه

در حال اجرا

مساحت

100 هکتار

مدت زمان پروژه
۵ سال
سال اتمام پروژه
—–

پروژه سالن مرکزی ، مرکز اداری و کتابخانه مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

توضیحات تکمیلی پروژه:

 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
سرپرست طراحی پروژه :
آقای مهندس احمد سعید فر
موقعیت پروژه
اصفهان ـ غرب
نوع پروژه
آموزشی ـ دانشگاهی
بودجه پروژه
200 میلیارد ریال
کد پروژه
PRO-9618-VD
وضعیت پروژه

در حال طراحی

مساحت

16 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه
—–
سال اتمام پروژه
—–

پروژه های احداث و توسعه :

۱ـ آموزشی دانشگاه اصفهان

۲ـ دانشکده اقتصاد

۳ـ سلف سرویس مرکزی

۴ـ باشگاه ورزشی خواهران

۵ـ استخر اساتید و دانشجویان

۶ـ دانشگاه ا صفهان

توضیحات تکمیلی پروژه:

 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
سرپرست طراحی پروژه :
آقای مهندس فرشید راهنمایی
موقعیت پروژه
اصفهان ـ مرکز
نوع پروژه
عمرانی
بودجه پروژه
240 میلیارد ریال
کد پروژه
PRO-9618-VD
وضعیت پروژه
اتمام
مساحت

35 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه

3 سال

سال اتمام پروژه
۱۳۹۰