پروژه های بهداشتی ـ درمانی Hospital projects

پروژه آزمایشگاه غذا و دارو 

توضیحات تکمیلی پروژه:

اولین آزمایشگاه فوق تخصصی غذا و دارویی در کشور

دارای ۶ سالن مجزا

۲ سالن ۱۰۰% ایزوله

  • پروژه کشوری
  • پروژه ملی
  • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
  • نوآوری در پروژه
  • پروژه کشوری
  • پروژه ملی
  • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
  • نوآوری در پروژه
موقعیت پروژه
مَرغ ـ اصفهان
نوع پروژه
آزمایشگاهی
بودجه پروژه
50 میلیارد ریال
کد پروژه
PRO-9618-VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده

مساحت

5 هزار متر مربع

۱۰ هزار مترمربع محوطه

۳ هزار مترمربع اداری

مدت زمان پروژه

3 سال

تعداد نیروهای مستقر در پروژه

6 نفر