پروژه های مسکونی و برج سازی Residential building/tower

برجهای مسکونی فولادشهر اصفهان

توضیحات تکمیلی پروژه:

 • ۱۲ طبقه ۴۴۰ واحد مسکونی
 • سازه بتنی
 • محوطه ۴ هکتاری
 • شیب زمین ۸%
 • سیستم تراس بندی
 • پروژه کشوری
 • پروژه ملی
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
 • پروژه کشوری
 • پروژه ملی
 • رعایت استانداردهای جهانی در پروژه
 • نوآوری در پروژه
موقعیت پروژه
اصفهان ـ فولادشهر
نوع پروژه
برج مسکونی
بودجه پروژه
700 میلیارد ریال
کد پروژه
PRO-9618-VD
وضعیت پروژه

تکمیل شده

مساحت

70 هزار متر مربع

مدت زمان پروژه

5 سال

تعداد نیروهای مستقر در پروژه

12نفر