پروژه ها

پروژه های اداری و بانکها office and bank building projects
پروژه های اداری و بانکها office and bank building projects

ساختمان بانک کشاورزی

پروژه های فرودگاهی Air port projects
پروژه های فرودگاهی Air port projects

ترمینال های داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

پروژه های استخر (آب درمانی ـ ورزشی ـ تفریحی)Swimming pool/sport building projects
پروژه های استخر (آب درمانی ـ ورزشی ـ تفریحی)Swimming pool/sport building projects

استخر بهارستان

پروژه های بهداشتی ـ درمانی Hospital projects
پروژه های بهداشتی ـ درمانی Hospital projects

ساختمان آزمایشگاه غذا و دارو

پروژه های مذهبی (تصویر: مسجد مقدس جمکران) Religious building projects
پروژه های مذهبی (تصویر: مسجد مقدس جمکران) Religious building projects

ساختمان مذهبی ـ فرهنگی و سیاحتی ـ زیارتی جمکران

پروژه های مسکونی و برج سازی Residential building/tower
پروژه های مسکونی و برج سازی Residential building/tower

برجهای مسکونی فولادشهر اصفهان

طرح های نوین _ شاخص معماران شرکت Modern architectural design by main architect team
طرح های نوین _ شاخص معماران شرکت Modern architectural design by main architect team

طرح های نوین

پروژه های دانشگاهی ـ آموزشی University/educational building projects
پروژه های دانشگاهی ـ آموزشی University/educational building projects

طرح های نوین