دریافت جایزه معماری 2A بارسلون 2A Architecture Award 2018 Barcelona 2018

دریافت جایزه معماری ۲A بارسلون  ۲۰۱۸ توسط معمار ارشد مهندسین مشاور سارویه