مناقصه بانک ملی کاشان شعبه مرکزی

مناقصه بانک ملی کاشان شعبه مرکزی با شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۱۹۵۰۰۰۰۰۲ در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در حال برگزاری می باشد.

 

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر از ساعت ۹ الی ۱۳ تماس حاصل فرمایید.